Senior Analyst

 • Company:
  Govt NZ Jobs
 • Location:
 • Salary:
  negotiable / month
 • Job type:
  Full-Time
 • Posted:
  4 months ago
 • Category:
  Govt Jobs
 • Job Type:
 • Category: Policy/Analysts
 • Location: Wellington City
 • Date Advertised: 18-OCT-19
 • Job Reference: MOJ/1424822
 • Job Title: Senior Analyst
 • Business Unit:
 • Division:
 • Summary:

Senior Analysts – Haere mai!

 • Grow your career in an organisation with a fresh mandate
 • Play a key role in building New Zealand’s future
 • Challenging and high-profile work programme

At the Office for Māori Crown Relations – Te Arawhiti, there’s an opportunity for you to be part of the team that shapes New Zealand’s future – one that’s watched by the rest of the world!

We’re looking for hard-working, talented and motivated people to join Te Arawhiti.  Our work is high-profile, fast-paced and rewarding.  If this sounds like you, we’d love you to join our great team!!   In a recent internal survey our staff recommended Te Arawhiti as a great place to work.

When you join us we’ll provide you with experiences, variety and challenges that will enhance your career.  You’ll develop your leadership skills by contributing to the broader capability of the office.


Senior Analysts –
MOJ/1424822

We’re looking for talented and motivated Senior Analysts to work in:

 • Te Kāhui Whakatau (Treaty Settlements) where we negotiate the settlement of historical Treaty of Waitangi claims
 • Te Kāhui Takutai Moana (Marine and Coastal Area) where we lead implementation and engagement with applicants on the recognition of customary rights under the Marine and Coastal Area (Takutai Moana)Act
 • Te Hāpai Ō Strategy and Policy where we develop policy and strategic advice.

Every day is different: you might develop policy advice, lead negotiation or other workstreams, provide briefings to Ministers, Cabinet and Parliamentary Select Committees and represent Te Arawhiti in external meetings. You will also mentor analysts and foster consistency across the office.  To be successful in this role you should have at least four years’ experience as an Analyst (Treaty settlement experience is desirable).

We welcome applications for permanent, fixed term or secondment opportunities into these roles.  Applicants are advised they will need to be available in the weeks beginning 4 and 11 November for interview.

Salary range: $99,413 – $140,348

The Office for Māori Crown Relations – Te Arawhiti

We’re a new Crown agency dedicated to fostering strong, ongoing and effective relationships with Māori across government. We do this by negotiating the settlement of historic Treaty of Waitangi claims (Te Kāhui Whakatau), engaging with applicants under the Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act (Te Kāhui Takutai Moana), ensuring the durability of historical Treaty settlements (Te Kāhui Whakamana), and improving the health of the Māori Crown relationship (Te Kāhui Hīkina).  Te Hāpai Ō Strategy and Policy works with us to develop policy and strategic advice

To apply please click the link below, complete the application form, and upload your CV and cover letter.

Applications close at 5pm on Sunday 28 October 2019.

 

Kaitātari Kaupapa Matua – Haere mai!

 • Whakatupuhia tō mahi whai oranga i tētahi whakahaere mana kōkiri hou
 • Whai wāhi matua mai ki te waihanga i ngā rā ki tua o Aotearoa
 • He hōtaka mahi wero nui ka aro nuitia 

Kua tuwhera mai he ara mōu i Te Arawhiti e noho ai koe ki tētahi tīma tārai i ngā rā ki tua mō Aotearoa – he mahi ka mātakihia mai e te ao!

E rapu ana mātou i te tangata pukumahi whai pūkenga e kakama ana kia uru mai ki Te Arawhiti.  E aro nuitia ana ā mātou mahi, he mahi rere tonu, he mahi whai painga.  Mēnā e hāngai ana tēnei ki a koe, ka tino hiahia mātou kia uru mai koe ki tō mātou tīma!! I tētahi rangahautanga tarāwhare o nā tata nei, i tohu ā mātou kaimahi he wāhi mahi tino pai a Te Arawhiti.

Ina eke mai koe ka tāpaea ki a koe ētahi momo wheako, momo mahi, momo wero ka whakapakari i tō mahi whai oranga. Ka whakapakaritia e koe ō pūmanawa hautū i tō tāpae atu ki ngā pūkenga whānui o te tari.


Kaitātari Kaupapa Matua –
MOJ/1424822

E rapu ana mātou i ētahi Kaitātari Kaupapa Matua whai pūmanawa e kakama ana hei mahi i: 

 • Te Kāhui Whakatau e whakariteritea ai ngā whakataunga kerēme o mua i raro i te Tiriti o Waitangi
 • Te Kāhui Takutai Moana e ārahina ai te whakatinanatanga me te torotoronga ki te hunga tono mō te āhua ki te mana tuku iho i raro i te Marine and Coastal Area (Takutai Moana)Act
 • Te Hāpai Ō Rautaki me te Kaupapa Here e whanaketia ai te kaupapa here me te kupu ārahi rautaki. 

He rā kē, he mahi kē: tērā koe e whanake kupu ārahi kaupapa here, e hautū whakariterite, ētahi atu ara mahi rānei, te tāpae kupu whakamārama ki ngā Minita, ki te Rūnanga Minita me ngā Komiti Whiriwhiri Pāremata, te whakakanohi rānei i Te Arawhiti i te hui tarāwaho.  Ka ārahi hoki koe i ngā kaitātari kaupapa me te whai kia rite tonu ngā tikanga i te whānuitanga atu o te tari. E angitu ai ki tēnei tūranga kia kaua e iti iho i te whā tau ō wheako Tātari Kaupapa (ko te painga atu me he wheako whakataunga Tiriti ōu).

Tukua mai tō tono mō te tūranga pūmau, te tūranga kua tohua mō tētahi wā, te ara whakawhitinga rangitahi rānei.  Kia mōhio noa mai te hunga tono, me wātea mai rātou mō ngā uiuinga i ngā wiki ka tīmata ā te 4 me te 11 o Whiringa-ā-rangi.

Utu ā-tau $99,413 – $140,348

Te Arawhiti

He hinonga Karauna hou mātou e whai pono ana ki te atawhai hononga kaha mau tonu, ka whai tikanga ki a ngāi Māori i te whānuitanga atu o te kāwanatanga.  Ka whāia tēnei mā te whakariterite whakataunga kerēme o mua i raro i te Tiriti o Waitangi (Te Kāhui Whakatau), mā te torotoro ki ngā kaitono i raro i te Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act (Te Kāhui Takutai Moana), e hua ai te mauroa o ngā whakataunga Tiriti o mua (Te Kāhui Whakamana), me te whakapakari ake i te ora o te hononga o te Māori me te Karauna (Te Kāhui Hīkina).  Ka mahi tahi mai Te Hāpai Ō Rautaki me te Kaupapa here ki te whanake kaupapa here, ki te whakatakoto kupu ārahi rautaki.

E tono ai koe, patohia te hononga e hāngai ana i raro nei, whakaotia mai te puka tono, ka tuku atu ai i tō Tāhuhu Tangata me tō reta uhi.

Ka kati ngā tono ā te 5 i te ahiahi o te Rātapu, te 28 o Whiringa-ā-nuku 2019.